Att skapa och utveckla nya metoder samt att sprida våra kunskaper och erfarenheter är en viktig del av Nybrukarnas filosofi. Vi driver olika projekt kopplat till vår verksamhet och vi är öppna till nya möjligheter för innovation och nytanke. Du kan också följa vår blogg, var vi skriver om våra olika aktiviteter och diskuterar relevanta ämne.

Tolgmodellen

Kan en insats som ser till hela människan korta vägen för nyanlända till etablering i sitt nya hemland? Hur genomför vi det på landsbygden?

Läs mer om vårt pilotprojekt med Arbetsförmedlingen 

Transparenta Bonden

Hur kan vi använda medieteknik för att öka insyn i matens produktionskejda och engagera konsumenterna? Hur kan vi kommunicera innovativa metoder, grödor och affärsmodeller mellan producenterna?

Läs mer om vår projekt med Jordbruksverket

Kurser och föreläsningar

Förutom hållbart producerad mat vill vi även sprida kunskap. Därför ordnar vi kurser och föreläsningar i allt från odling till förädling och matlagning.

Lab

På Nybrukarnas Lab håller vi på att samla vårt kunskap och erfarenheter samt publicera resultat från våra tester.
Nybrukarna Lab