I Transparenta Bonden projekt har vi i Nybrukarna praktiskt utforskat hur information och kommunikationsteknik kan stödja nya och innovativa affärsmodeller inom det svenska lantbruket (t.ex. men inte begränsat till andelsjordbruk). Vi har argumenterat att möjligheterna med direkt kommunikation med kunderna kan ge nya möjligheter för affärsmodeller baserade på direktförsäljning och möjligheter att kunna få återkoppling och samordna direkt med kunderna. Sociala medier kan också användas för att öka transparensen i matproduktionen, och ge mera insyn till kunderna om hur produktionen går till, och vilka metoder och värderingar ingår. Transparensen kan både vara ett sätt för att öka delaktigheten, ett sätt att bekräfta att produktionen är i linje med de värderingar och önskemål från kunderna, och ett sätt för marketing och för att bygga upp en varumärke.

I projektet har vi också jobbat med  hur informations- och kommunikationsteknik kan främja nya och innovativa metoder inom lantbruket. Vi har argumenterat att IKT och sociala medier skapar en mötesplats för att bygga en professionell gemenskap eller “community of practice” var nya metoder kan diskuteras och delas. Vårt arbete med Lab och Leveransplaneraren visar hur kunskapen kan delas med öppna format för att främja mera öppna innovationer.

Ladda ner flyer som PDF.

Transparenta Bonden drevs av Nybrukarna 2016-2018 finansierat av Jordbruksverket genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om du vill ha mer information kan läsa slutrapporten eller kontakta oss på info@nybrukarna.se