Archive for the Leader Linné Småland tag

Från idé till att genomföra – förstudien Grön landsbygdsintegration

Kan man kombinera snabbspår till arbetsmarknaden, naturunderstödd rehabilitering och företagarskola för nyanlända? Går det att göra på landsbygden?

Det var grundfrågorna vi ställde oss när vi skickade in ansökan till Grön landsbygdsintegration. Förstudien är nu i full gång och idag kan du läsa om vägen från idé till godkänd ansökan och starten på projektet. Du hittar intervjun med Ingela, som är projektledare här.
Efter mycket research håller vi i skrivandets stund på och fastställer hur en kombinationsmodell skulle kunna se ut. En av de aktuella platserna för ett genomförande ser du ovan: Pannkakshusets köksträdgård, som varit en Nybrukarodling under flera säsonger och finns i Tolgs Frunas hage.

 

 

 

 

Förstudien Grön landsbygdsintegration finansieras av Leader Linné Småland och Jordbruksverkets landsbygdsfond.

, den 2017/02/17, Kommentera