Med Transparenta Bonden projekt vill vi använda medieteknik för att:

  • Kommunicera innovativa affärsmodeller, metoder och produkter inom det svenska lantbruket för att driva på utvecklingen. Det kan vara nya säljmodeller som andelsjordbruk, produktionsmetoder, marknadsföringsmetoder, kundkommunikation, lyfta fram en gammal baljväxt, insektsodling, ett flerårigt vete, kaninuppfödning etc. Det informationsinsatsen t.ex. kan göra är att skapa en efterfrågan på sådana här produkter och således en ny marknadsnisch för lantbrukarna.
  • Möta den matintresserade konsumentens behov av inblick i produktionsledet och inspirera andra lantbrukare till dialog och transparens i sin produktion och därmed bidra till att öka det lokala jordbrukets konkurrenskraft. Stärka konsumentens påverkansmöjlighet då vissa av plattformarna mycket tydligt främjar dialog.

I projektet kommer vi att skapa mediekanaler och innehåll bägge för våra konsumenter och för andra producenter.  En sammanfattning av resultat och en ”best practices” rapport kommer att publiceras.

Projektet pågår från September 2016 till September 2017. Projektet är finansierat av Jordbruksverket genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om du vill ha mer information kontakta oss på info@nybrukarna.se