Förstudie: Grön landsbygdsintegration

17659_1597098330540149_211611268193366577_n
Kan man kombinera snabbspår till arbetsmarknaden inom gröna näringar, naturunderstödd rehabilitering och företagarskola för nyanlända? Går det att göra på landsbygden?

Nybrukarna genomför just nu förstudien Grön landsbygdsintegration för att se om vi kan hitta en modell som ser till hela människan vid etablering som nyanländ. Vi tittar på forskningsläget, befintliga initiativ och undersöker tankar kring hur man möter behovet av att arbeta i framtiden.

Förutom att skapa modellen tittar vi också på logistik och miljöer samt funderar kring praktikmöjligheter och företagande  i vårt närområde. Hur kan vi på bästa sätt dra vårt strå till stacken för att integrera nyanlända på landsbygden i Tolg med omnejd?

Förstudien pågår från 1 september 2016 till 2 maj 2017. Den är finansierad av Leader Linné Småland och Jordbruksverkets landsbygdsfond. Vid projektavslut är målet att ha en modell klar och även finansieringen för att kunna genomföra den som pilotmodell.

Vill du veta mer? Har du idéer som tangerar eller arbetar du på något sätt med gruppen nyanlända/naturunderstödd rehabilitering? Kanske har du ett företag där du kan erbjuda praktikplats eller mentorskap? Hör av dig till Ingela, som är projektledare för förstudien.

 

106402_original_kombinationslogga_landsbygdsfond__leader_och_lls