filosofi

Hållbarhet

Vi vill driva ett hållbart lantbruk som levererar produkter till, i första hand, den egna bygden och närmaste stad och samhällen.

  • Icke giftig: Vi använder inte konstgödsel. Vi använder inte bekämpningsmedel. Vi använder ekologiska eller obetade fröer och eget utsäde.
  • Småskalig: Vi använder oss av småskaliga lösningar med fokus på att producera mat intensivt på mindre yta, med metoder som kräver mer kunskap och arbete, men mindre energi, kemikalier och maskiner.
  • Mångfald: Vi jobbar för att öka mångfalden, både i odlingen genom att ha stor variation av grödor, och utanför odlingen genom att t.ex lämna buffertzoner eller buskage för att gynna småkryp, eller plantera blommor och örter för att hjälpa pollinatörer.
  • Kretsloppstanke: Vi producerar många olika saker; djur och växter samverkar i vår produktion och vi försöker hitta så många gynnsamma kopplingar som möjligt. Vi använder i första  hand traktens restprodukter som gödsel, kompostmaterial och täckmaterial.
  • Lokalt: Vi vill göra det möjligt för våra medlemmar/kunder att resa klimatsmart till oss. Vid leverans av varor vill vi minimera klimatpåverkan, t.ex genom att i största möjliga mån utnyttja transporter som redan körs.
  • Återbruk: Vi använder i första hand begagnat material, som vi återanvänder/återbrukar.

Kunskap och samverkan

Vi vill skapa och vidareutveckla kunskap om hållbar, småskalig matproduktion. Vi vill också skapa mer delaktighet och vidareförmedla kunskap om hållbar mat till våra kunder, vårt lokalsamhälle och även i vidare sammanhang.

  • Sprida kunskap: Vi vill inspirera och sprida kunskap om hur vi kan odla och äta mer hållbart. Vi har en nära samverkan med våra kunder och vårt lokalsamhälle för att man genom delaktighet ska lära sig mer om hållbar matproduktion.
  • Lokal samverkan: Vi har en nära samverkan med våra kunder och vårt lokalsamhälle. Vi jobbar tillsammans med lokala företag, restauranger och mathandlare. Vi använder också i första hand traktens restprodukter och tjänster.
  • Forska, experimentera och utveckla: Vi jobbar med att förbättra våra metoder och utforska hur vi kan göra odlingar mer effektiva och mer hållbara. Vi vill testa och jämföra olika metoder och hjälpa till med att vidareutveckla det hållbara, småskaliga jordbruket. Vi är medlemmar i paraplyorganisationen ”Andelsjordbruk Sverige”.
  • Odla tillsammans: Jordbruk är ofta en ensam sysselsättning. Genom att vara ett kooperativ kan vi jobba tillsammans, hjälpa varandra, dela resurser, dela på material och lära oss av varandra.